PLF1000

PLF1000用于水监测的液体流量传感器
备注应用
型号规格
咖啡和浓缩咖啡机       饮水机             净水器和水过滤系统      饮料自动售货机      液体冷却系统       风速计             实时监控风速
PLF1105V0-3升/分钟,模拟输出,非线性
PLF1135V0-15升/分钟,模拟输出,非线性